Törzskönyvek Hírlevél

Miért fontos KFPS Méneskönyv mént használni?

A Koninklijke Vereniging "Het Friesch Paarden-Stamboek" a friz lovak egész világra kiterjedõ nyilvántartása. A Méneskönyvnek egy fõ része van. Ez a fõ rész több osztályra oszlik: KFPS könyv (a fõ osztály), KFPS D-könyv, B-könyv I, és B-könyv II. A kanca és a mén besorolása dönti el, hogy a született utód melyik osztályban kerül nyilvántartásba.

A Koninklijke Vereniging "Het Friesch Paarden-Stamboek" a Méneskönyv fõrészében regisztrál minden tisztavérû friz lovat, melynek mindkét õsét a KFPS nyilvántartja. Azok az ismeretlen származású fríz lovak, melyek származása DNS vizsgálattal nem deríthetõ ki, vagy nem erõsíthetõ meg, nem kerülhetnek nyilvántartásba. Ezért a KFPS zárt törzskönyv. Ez azt jelenti, hogy csak a KFPS által ismert szülõktõl származó csikók vehetõk nyilvántartásba. Ez az oka annak, hogy a Méneskönyvnek csak egy fõrésze van.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden fríz ló ugyanabba az osztályba kerülne. A nyilvántartási minősítés, hogy mely osztályba és mely besorolásba kerül az adott ló, attól függ, hogy a szülõk melyik osztályban és annak melyik besorolásában kerültek nyilvántartásba. Az EU szabályoknak megfelelõen a fõrész különbözõ osztályokra oszlik: KFPS könyv (fõ osztály), KFPS D-könyv, B-könyv I és B-könyv II. Ennek részletei a következõk.

KFPS Könyv

A KFPS Könyv a Méneskönyv fõrészének fõosztálya: ennek van a legnagyobb értékû minõsítése. Ebben a könyvben kerül nyilvántartásba minden olyan fríz ló, melynek anyja szerepel a KFPS könyvben és az apja olyan KFPS könyvben szereplõ mén KFPS tenyésztési engedélye, melynek a fedezés idõpontjában volt KFPS tenyésztési engedélye.
Honnan tudható, hogy egy mének van KFPS tenyésztési engedélye? Ezen méneknek a neve után egy méntörzskönyvi szám található (ez nem egyezik a magyar méntörzskönyvi számmal!), pl. Eibert 419. Fontos azonban, hogy a fedezés idõpontjában a mén rendelkezzen tenyésztési engedéllyel. Elsõ körben a mének ideiglenes tenyésztési engedélyt kapnak. Az életre szóló engedély megszerzéséhez szükséges, hogy a mén ivadékvizsgálata sikeres legyen.
Az ivadékvizsgálat a következõkbõl áll:
1. legalább 40 ivadék küllemi bírálata;
2. legalább 20 ivadék teljesítmény vizsgálata (sport célú kipróbálás);
Amennyiben az ivadékvizsgálat eredménye pozitív, a mén életre szóló tenyésztési engedélyt kap. Amennyiben a vizsga nem jár pozitív eredménnyel, akkor az ideiglenes tenyésztési engedély visszavonásra kerül, azonban a mén méntörzskönyvi számát megtartja. Így a méntörzskönyvi szám megléte nem jelenti azt, hogy az adott mén tenyésztési engedéllyel rendelkezik. Fontos: méntulajdonosok reklámozzák a ménjüket, mely nem rendelkezik tenyésztési engedéllyel. A KFPS weboldala a legbiztosabb információ forrás a mének tenyésztési engedélyét illetõen.
Amennyiben a született csikó apjának nincs tenyésztési engedélye, akkor nem a KFPS könyvben, hanem a B-könyv II-ben kerül nyilvántartásba vételre.
A KFPS könyvben történõ nyilvántartásban vétel igazolásaként kiállított származás igazolás színe sárga, sárgás-zöld, és világos szürke.

B-könyves kanca fedeztetése

Amikor egy B-könyv I-es vagy II-es besorolású kancát EU tagállamban elismert ménnel fedeztetnek, alapvetõen B-könyv I-ben kerül nyilvántartásba, feltételezve, hogy a használt mén minden feltételnek megfelel.

B-könyv I.

A KFPS a KFPS Könyvben szereplõ mének mellett tenyésztési engedéllyel rendelkezõ csikókönyves méneket is elismer. Ez azok a mének, melyek a más országokban a tenyésztési kedvet fokozandó, ideiglenes és korlátozott tenyésztési engedélyt kaptak. A KFPS Könyvben szereplõ kanca és tenyésztési engedéllyel rendelkezõ csikókönyves mén utódja a B-könyv I-ben kerül regisztrációra. A fenti ideiglenes és korlátozott tenyésztési engedély évente kerül kiadásra és csak az adott országban érvényes.

B-könyv II

A Méneskönyv Fõrészének B-könyv II-e a legalacsonyabb szintû besorolás. Itt azok a lovak kerülnek nyilvántartásba vételre, melyeknek anyja a fõrészben regisztrált és az apja a csikókönyvben szerepel (és a fedeztetés idõpontjában nem rendelkezett tenyésztési engedéllyel). Ide kerülnek azok a lovak is melyek apja KFPS könyvben szerepel, de a fedeztetés idõpontjában nem rendelkezett tenyésztési engedéllyel.

A besorolás elõrehaladása

Azok a kancák utódai, melyek nem szerepelnek a KFPS könyvben magasabb besorolásba kerülhetnek, mint az anyjuk maguk. Ehhez az szükséges, hogy a használt mén besorolása magasabb kell hogy legyen mint a kancáé. A leggyorsabban ez akkor történik meg, ha KFPS könyves mént használnak.

  • B-könyv I-es kanca utódja bekerül a KFPS könyvbe, ha két generáció során KFPS könyves mén használnak;
  • B-könyv II-es kanca utódja szintén haladhat elõre. Amint KFPS könyves mént használnak, a született utód azonnal a B-könyv I-ben kerül nyilvántartásba. Csikó könyves tenyésztési engedéllyel rendelkezõ mén esetében ez két generáció alatt kerül sor.