Inszemináció Hírlevél

Mesterséges megtermékenyítés

Szaporítóanyag honosítása

A vonatkozó jogszabályok értelmében a friss vagy fagyasztott sperma származási lapját a tenyésztési célú hasznosítás elõtt honosíttatni kell a Magyar Lótenyésztõ és Lovas Szervezetek Szövetsége Tenyésztési Irodájában (honosítási ügyintézõ: Matsch Evelin - 70/319 5713), amennyiben azt korábban még nem honosíttatták (vagyis adott mén szaporítóanyagát csak az elsõ behozatal esetén kell honosíttatni). A honosíttatáshoz szükséges a mén legalább 4 õsi sort tartalmazó származási lapja, illetve DNS - vagy vércsoport - vizsgálatának eredménye (vérkártyája).

A honosíttatás során a mén adatai bekerülnek az országos lótenyésztési információs rendszerbe, valamint importazonosító számot és magyar nyelvû származási lapot kap. Ez elõfeltétele a hazai tenyésztõ egyesületi tagságnak, a mén törzskönyvi szám kiadásának, továbbá utódai is csak ily módon lehetnek ismert származásúak.

A szaporítóanyag forgalomba hozatala elõtt az importõrnek együttmûködési szerzõdést kell kötni valamelyik engedélyezett mesterséges termékenyítõ állomással, illetve a forgalomba hozatali szándékot az MgSzH felé is be kell jelentenie. Végül a mesterséges termékenyítõ állomásnak törzskönyvi nyilvántartási szerzõdést kell kötni a forgalmazni kívánt szaporítóanyagokra az MLOSZ-szel a területileg illetékes megyei lótenyésztési felügyelõn keresztül.

A honosítás díja: 4 õsös származási lap díja