Honosítás Hírlevél

A vonatkozó jogszabályok értelmében honosítani kell minden

  • harmadik országból származó lovat;
  • tenyésztési céllal Magyarországra behozott lovat;
  • lóútlevél nélkül Magyarországra behozott lovat.

A honosítás során a ló egy import azonosító számmal bekerül az országos lótenyésztési információs rendszerbe. Ez előfeltétele a hazai tenyésztő egyesületi tagságnak és utódai is csak ily módon lehetnek ismert származásúak.

A honosítást a tulajdonos (importőr) kezdeményezi a honosítási ügyintézőnél (Matsch Evelin: 70/319 5713). Ehhez szükség van a külföldi eredeti lóútlevélre és származási lapra (amennyiben a lóútlevél nem tartalmazza a származási adatokat). A honosítási eljárás során, a lovat az illetékes megyei lótenyésztési felügyelő azonosítja és arról lóazonosító lapot állít ki.

A honosítási eljárás eredményeképpen a ló összes adata bekerül a nyilvántartási rendszerbe; tulajdonosa magyar nyelvű származási lapot kap, mely igazolja a honosítás megtörténtét (egyes fajtáknál, ahol a tenyésztő egyesület nem kéri, nem kötelező a származási lap kiváltása, ilyenkor a honosítás megtörténtét a lóazonosító lap igazolja). A származási lapon annyi ősi sort tüntetünk fel, amennyi az eredeti dokumentumban szerepel, illetve a tulajdonos kérheti a kevesebb ősi sort tartalmazó származási lapot is. A származási lap birtokában a tulajdonos bejelentheti lovát sportlónak és tenyésztő egyesületi felvételét is kérheti (akár a hazai származási lappal rendelkező lovak).

A honosított lóra (amennyiben nem rendelkezik lóútlevéllel) magyar lóútlevél igényelhető a honosítás során kiállított magyar származási lap alapján.

A honosítás díja tételenként:
  • Lóazonosítás
  • Felügyelő kiszállási díja
  • Származási lap díja (3, 4, 5 generációs)

A külföldi lóútlevélben a tulajdonos változást az MgSzH Lóútlevél Irodájában lehet átvezettetni az alábbi dokumentumok beküldésével:

  • eredeti lóútlevél
  • honosítás során kiadott magyar származási lap másolata
  • tulajdonosi nyilatkozat
  • tulajdonos változást bejelentő adatlap